Seeholm OÜ

Üldised müügitingimused

Kehtib alates “01.”jaanuar 2015.a.

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tellimistingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) on kindlaks määratud müügitingimused Seeholm OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) tellitud kaupade (edaspidi nimetatud „kaup/kaubad“) ja ostja vahel (edaspidi nimetatud Tellija). Müüjat ja Tellijat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.

1.2. Üldtingimused on Müüja ja Tellija vahel sõlmitava tellimuslepingu (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks.

1.3. Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Kaup), samuti Kauba omadused, kvaliteet, pakend, hind, ettemaksu suurus, üleandmise tingimused ja tähtaeg, veokulude suurus, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.

1.4. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.

1.5 Müüja jätab endale õiguse muuta tellimistingimusi ja hinnakirja, tulenevalt teenuste arendamisest ning kaupade sortimendi täiendamisest.

1.6 Veebipoes tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus tellimistingimustes tooduga ning kohustub neid täitma.

1.7 Veebipoe hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Tellimiskeskkonnas märgitud kaupade hinnad ei sisalda kaupade koheletoomise kulu.

1.5 Müüja jätab endale õiguse korrigeerida kaupade hindu.

1.6 Ostujuhend on käsitletav käesoleva lepingu lisana.

2. Ostu sooritamine veebikeskonnas

2.1 Tellija ostukorv luuakse hetkest, mil ta on vajutanud nupule „Lisa ostukorvi“ , seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist, muutmist ja lisada veel tooteid ostukorvi või vormistada ost.

2.2 Ostukorvis olevaid tooteid võib korduvalt vaadata klikkides juba ostukorvis olevate toodete nimele. Tooteid saab ostukorvist eemaldada või muuta nende koguseid.

2.3 Peale tellimuse esitamist saab Tellija arve e-mailile ja võimaluse tellimuse eest tasuda koheselt  pangalingi kaudu või muul Tellijale sobival viisil (näiteks pangakontoris, internetipangas). Kui ostu vormistamisel kauba eest koheselt ei tasutud, siis ettemaksuarve maksetähtaeg on 3 tööpäeva. Juhul, kui selle aja jooksul arvet ei tasuta, loetakse tellimus tühistatuks.

2.4 Tellimuse eest on võimalik tasuda ka krediitkaardiga, mis tähendab makse sooritamist läbi Nets Estonia keskkonna. Tehingu sooritamise käigus suunatakse klient automaatselt Nets Estonia makselehele, kus on vajalik sisestada kaardi number, selle kehtivusaeg ja turvakood (CVV-Card Vertification Value) ning oma nimi. Kliendile kuvatakse kinnitus tehingu kohta. Kliendi andmed säilitatakse samuti Nets Estonia keskkonnas ning Müüjal puudub juurdepääs kliendi täielikule kaardinumbrile.

2.5 Kauba ostu-müügi leping loetakse sõlmituks ja tellimus täidetakse ajast, kui Tellija on peale tellimuse esitamist 3 tööpäeva jooksul arve tasunud Müüja arvelduskontole.

2.6 Kuni arvesumma Tellijapoolse täieliku tasumiseni kuulub kaup arve esitajale.

3. Kohaletoimetamine ja kauba kättesaamine

3.1 Tellija saab valida kauba kohaletoimetamise Eestis veebipoes etteantud kohaletoimetamise viiside hulgast ja Tellija poolt veebipoes tellimuse esitamisel sisestatud saaja aadressile.

3.2 Kauba kohaletoimetamiseks on võimalik valida Itella SmartPosti ja Omniva kulleri teenuste vahel.

3.3 Võimalik on ka ise kaubale Müüja müügikontorisse järele tulla.

3.4 Omniva kuller teenuse korral saadetakse kaup Tellija poolt määratud saaja aadressile. Lunapakk Omniva kulleriga väljastatakse saajale tema elu- või asukohas allkirja vastu.

3.5 Itella SmartPostiga saatmise korral saadetakse pakk lähimasse Itella SmartPosti pakiautomaati.

3.6 Postikulu maksumuse suurus sõltub Tellija poolt tellimuses märgitud kohaletoimetamise viisist ning kauba kaalust/suurusest ning on koheselt nähtav tellimuse vormistamisel.

4. Tellimisaeg

4.1 Tellimus täidetakse ja postitatakse peale arve täielikku tasumist hiljemalt 5-7 tööpäeva jooksul.

4.2 Tellimuse täitmise tähtaeg võib viibida juhul kui kaup on laost hetkel otsas. Vastasel korral võetakse Tellijaga ühendust telefoni või e-posti teel.

5. Garantii ja kaupade tagastamine

5.1 Kõikidele www.seeholm.ee veebipoest ostetud kaupadele kehtib lepingust taganemise õigus 14 päeva (va.toodetele, mis on lõigatud või toodetud vastavalt kliendi soovile). Tellijal on õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest (tagastatav kaup ega pakend ei tohi olla rikutud). Selleks peab Tellija tegema vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev ning tellimuse number) e-maili teel info@seeholm.ee. Tellijale saadetakse kinnitus taganemisavalduse kättesaamise kohta. Tellija on kohustatud kauba tagastama Müüjale 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.

5.2 Raha tagastatud kauba eest kantakse samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 10 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui Tellija on kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Tellijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulud.

5.3 Tagastamisega seotud kulud kannab Tellija, va.juhul, kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud tellitule, siis tasub kulud Müüja

5.4 Vastavalt Võlaõigusseaduse § 218 lg 2 on Tellijal õigus kaubanõuetele mittevastavuse või puuduste korral esitada pretensioon 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest 6 esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja

5.5 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Tellija nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist nõuetele vastava toote vastu. Tootel esmakordse defekti esinemisel on õiguskaitsevahendi valimise (kas parandada või asendada) õigus Müüjal. Kui defekt esineb teistkordselt, on õiguskaitsevahendi valimise õigus Tellijal, sealhulgas on Tellijal õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda.

5.6 Ootamatu defekti ilmnemisel peab Tellija hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise kirjaliku teate Müüjale. Ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Tellijal õigus Teenuse osutajalt nõuda toote parandamist ega asendamist. Saadetav teade peab sisaldama arve numbrit, kaebuse esitamise kuupäeva, Müüjale esitatavat nõuet ja defekti kirjeldust.

5.7 Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba ja saatekulu eest tasutud summa ja saatekulu samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, viivitamata kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt.

6. Lepingust taganemis ja/või ülesütlemistingimused

6.1 Tulenevalt tellimuse täitmise protsessist on Tellijal õigus lepingust taganeda 24 tunni jooksul arvestades ostu-müügi lepingu sõlmimisest, teatades oma otsusest Müüja kirjalikult e-maili teel (info@seeholm.ee). Tellimuse tühistamisel tuleb kindlasti teatada arve number, mida soovitakse tühistada.

6.2 Tellija soovil Lepingust taganemisel, tagastab Müüja Tellijale kauba eest tasutud summa ja saatekulu samale arvelduskontole, millelt Tellija tellimuse eest tasus. Tagastamisele kuuluva summa tagastus sooritatakse Müüja poolt viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul Lepingust taganemise kirjaliku avalduse kättesaamisest.

6.3 Müüjal on õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud või kui tehnilise või muu eksimuse tõttu on veebipoe leheküljel http://www.seeholm.ee kuvatud valed hinnad.

6.4 Tellijat informeeritakse Lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni või e-posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt Tellija kauba eest tasus.

7. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

7.1 Tellimuse esitamisel Tellija poolt esitatud isikuandmed kantakse Müüja kliendibaasi. Müüja  kasutab andmeid teenuse osutamiseks Tellijale. Andmete edastamisega Müüja veebipoes annab Tellija nõusoleku andmete kasutamiseks.

7.2 Kogu info läbi pangalingi on kaitstud turvaprotokolliga, mis tagab, et vahetatav informatsioon jääb kättesaamatuks kõrvalistele isikutele, samuti ei salvestu Tellija pangalingi kasutamise detailinfo ning vastavad andmed ühtegi Müüja  andmebaasi ja neid ei kasutata mitte mingil moel.

7.3 Teenuse osutajal on õigus avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid Tellija tellimuse täitmiseks.

7.4 Müüja võib kasutada Tellija isikuandmeid oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.

7.5. Poolte Lepingust taganemise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

7.6. Tellija nõustub, et Müüja säilitab müügiprotsessi käigus Tellija kohta saadud kontaktandmed (juriidilise isiku nimi, vastutava või kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe päringute ning sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste ja -huvide analüüsiks ning analüüsi tulemusel Tellijale sobivate pakkumiste tegemiseks. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud Tellija andmeid kolmandale osapoolele.

7.7 Tellijal on õigus muuta isikuandmeid ja keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine igal ajal, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks. Tellija peab oma isikuandmete muutmise ja/või keelamisega seotud soovidest Müüjat kirjalikult teavitama.

8. Lõppsätted

8.1  Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Poolte poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

8.2 Käesolevaid Üldtingimusi puudutavavad eriarvamused ja vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.